top of page

Behandelingen

Een belangrijk aspect van de behandelingen in onze praktijk is de preventieve tandheelkunde, het voorkomen van tandheelkundige problemen.


Preventie beperkt zich niet alleen tot het voorkomen van gebitsproblemen, maar heeft ook als doel eventuele verergering van problemen te voorkomen en de gevolgen van gebitsaandoeningen te beperken.


Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de noodzaak van plaque- en tandsteenverwijdering of snoepbeperking.

Om vroegtijdige diagnoses en vroegtijdige behandeling te kunnen bewerkstelligen is het nodig om met enige regelmaat (frequentie is persoonsafhankelijk) röntgenfoto’s te maken. Deze foto’s zijn nodig om ons onderzoek completer te maken.


Samengevat, preventie is in onze praktijk dus een onderdeel van elke behandeling.

bottom of page