top of page

Geen reguliere behandelingen ivm Corona-virus

Geachte meneer. mevrouw
 

Via dit bericht willen wij u laten weten dat reguliere afspraken in onze praktijk niet door kunnen
gaan, in navolging van het advies van onze beroepsvereniging.

Onze beroepsvereniging KNMT adviseert haar leden (tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen)
om met ingang van maandag 16 maart 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te
gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten. Het is op dit moment van
het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding
van het virus af te remmen. Bovendien is dit advies gebaseerd op het feit dat in de tandheelkunde,
meer nog dan in andere beroepen, gewerkt wordt met aerosolen (kleine druppeltjes in de lucht) .
Zodra wij weer mogen behandelen, nemen wij contact met de personen waarvan de afspraak is
geannuleerd.

Voor spoedklachten is onze praktijk tijdens kantooruren bereikbaar en indien nodig is er een tandarts
voor spoedbehandeling aanwezig.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Team Tandartsen Haring en ten Have

bottom of page